სამოქალაქო კოდექსის კომენტარის ავტორები

ლადო ჭანტურია

საქართველოს ელჩი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი, სამართლის დოქტორი

მუხლები: 1-5, 7-10, 50-67, 90-98

თამარ კორძაია

საქართველოს პარლამენტის წევრი

მუხლები: 12 IV, V; 58; 69 III; 134; 995

ბესარიონ ზოიძე

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი, სამართლის დოქტორი

მუხლები: 11-16

ასისტენტები: თამარ გრძელიშვილი, ნინო ქირია.

სერგი ჯორბენაძე

თსუ-ს მოწვეული ლექტორი, დოქტორანტი, ადვოკატი

მუხლები: 17-23, 103-114, 744-762, 906-910

თანაავტორები: სიმონი ტაკაშვილი (105-107), აკაკი გაწერელია (111-114).

ასისტენტები: თორნიკე გოგისვანიძე, სოფიკო გოგიშვილი, ნიკა გიგაშვილი, ანა გუდაძე, თეონა კაპანაძე, თინათინ კასრაძე, ნათია მახათაძე, ანა მჭედლიშვილი,  თათია ჯორბენაძე.

ირაკლი ბურდული

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი

მუხლები: 24-49

თანაავტორები: დემეტრე ეგნატაშვილი, გიორგი მახარობლიშვილი, ნონა ზუბიტაშვილი

თორნიკე დარჯანია

GIZ-ის სამართლის პროგრამის სამართლებრივი მრჩეველი, ადვოკატი

მუხლები: 6, 68-89, 72-80

ასისტენტები: ლევან ხაჭაპურიძე, თენგიზ მამულია

გიორგი რუსიაშვილი

თსუ-ს მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი, პოსტდოქტორანტი

მუხლები: 81-89, 99-102, 352-360

სოფიო ჩაჩავა

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

მუხლები: 115-120, 477-520, 969-975

ნუნუ კვანტალიანი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი

მუხლები: 121-146, 408-415

გიორგი სვანაძე

 LL.M., MLB (Bucerius/WHU), სამართლის დოქტორი, 

ადვოკატი, Deloitte & Touche-ის იურიდიული სამსახურის უფროსი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი და თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

მუხლები: 137-146, 427-454

ლევან თოთლაძე

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (ჯიპა) მოწვეული ლექტორი

მუხლები: 147-207

ზურა ჭეჭელაშვილი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი/სამართლის დოქტორი

ადვოკატი, იურიდიული კომპანია “ეფემჯი ლეგალ”

მუხლები: 208-310, 416-426, 531-575, 581-606, 615-622, 891-905

თამარ შოთაძე

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქტორი, ადვოკატი

მუხლები: 311-315

გიორგი ვაშაკიძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი, “კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში” (USAID/PROLoG), იურიდიული განათლებისა და გადამზადების სპეციალისტი

მუხლები: 316- 318, 390-407, 951-952

ასისტენტები: არჩილ ცერცვაძე, ანა სამსონია, ნინო ბეგიაშვილი

ირმა გელაშვილი

,,საქართველოს უნივერსიტეტის” სამართლის სკოლის პროფესორი, ადმინისტრაციის უფროსი – შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“

მუხლები: 319-326

ეკატერინე ბაღიშვილი

კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი

მუხლები: 327-341

აკაკი ალადაშვილი

მუხლები: 319-351

ქეთევან მესხიშვილი

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე, თავისუფალი უნივერსიტეტი – პროფესორი,. იუსტიციის უმაღლესი სკოლა – მასწავლებელი

მუხლები: 361-389

ასისტენტები: თამარ ჭალიძე

გიორგი ბათლიძე

იურიდიული ფირმა BLC-ის პარტნიორი

თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მოწვეული ლექტორი

მუხლები: 408-413, 992-1008

ირაკლი რობაქიძე

მუხლები: 455-476, 930-940

ზურა ძლიერიშვილი

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე

მუხლები: 521-530, 629-656, 941-950

ქეთევან ირემაშვილი

დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის იურიდიული სამმართველოს სპეციალისტი, კარნეგის ფონდის სტიპენდიანტი

მუხლები: 576-580, 797-858

გიორგი ცერცვაძე

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ადვოკატი

მუხლები: 607-614, 657-668, 730-743

ასისტენტები: სიმონ ტაკაშვილი და ზვიად ბატიაშვილი

თამარ ზამბახიძე

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

მუხლები: 623-628, 874-890

თამარ ზარანდია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

მუხლები: 763-798

ასისტენტი: თამარ ასათიანი

მარიამ ცისკაძე

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

მუხლები: 668 -708, 953-968

ეკა ზარნაძე

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო კოლეგიის მოსამართლე

მუხლები: 911-929  

ასისტენტი: ნატა მოწონელიძე

ჰაინრიხ შნითგერი

ბრემენის სამხარეო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე

მუხლები: 976-991 (თანაავტორობით)

ლია შატბერაშვილი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტი, მიგრაციის და განვითარების საერთაშორისო ცენტრის ექსპერტი

მუხლები: 976-991 (თანაავტორობით)

ნონა გელაშვილი

GIZ-ის სამართლის პროგრამის სამართლის ექსპერტი

მუხლები: 1009-1016

აკაკი გაწერელია

მუხლები: 111-114 (თანაავტორობით)

ასისტენტები: მარიამ კვერნაძე, ლევან ტაბიძე, თამარ შიოშვილი, ანა ჯიქია.

სიმონი ტაკაშვილი

მუხლები: 105-107 (თანაავტორობით)

ასისტენტები: თორნიკე აბაშიძე, თამარ გადრანი, სანდრო სუბელიანი, მათე ხვედელიძე.

სარედაქციო ჯგუფი

ლადო ჭანტურია

საქართველოს ელჩი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი, სამართლის დოქტორი

მუხლები: 

გიორგი ჯუღელი

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი, “კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში” (USAID/PROLoG), კომერციული სამართლის მრჩეველი

სამართლის დოქტორი, თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

თორნიკე დარჯანია

GIZ-ის სამართლის პროგრამის სამართლებრივი მრჩეველი, ადვოკატი

მუხლები: 

 

გიორგი ვაშაკიძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი, “კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში” (USAID/PROLoG), იურიდიული განათლებისა და გადამზადების სპეციალისტი

მუხლები: 

 

ქეთი მესხიშვილი

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე, თავისუფალი უნივერსიტეტი – პროფესორი,. იუსტიციის უმაღლესი სკოლა – მასწავლებელი

 

ნონა გელაშვილი

GIZ-ის სამართლის პროგრამის სამართლის ექსპერტი

მუხლები: 1009-1016

ზურა ჭეჭელაშვილი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი/სამართლის დოქტორი

ადვოკატი, იურიდიული კომპანია “ეფემჯი ლეგალ”

მუხლები: 

ტექნიკური ჯგუფი

მარიამ ჩაგელიშვილი 

GIZ-ის სამართლი პროგრამა 

 

ნინა მეტრეველი 

GIZ-ის სამართლის პროგრამა 

 

დავით მაისურაძე

პრაქტიკანტი