მიმდინარეობს კომენტარის მიგრაცია ახალ რესურსზე www.civilcode.ge

გთხოვთ გადახვიდეთ ბმულზე და იქ იხილოთ განახლებული კომენტარი